Licznik odwiedzin

215646
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W ubiegłym
W tym miesiącu
W ubiegłym
Razem
67
152
843
213478
468
12050
215646
Twoje IP 54.80.153.53
Czas: 2015-07-03 07:54:02

I N F O R M A C J A

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęcławiu informuje, że Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przydzieliło 10 miejsc na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pęcław.

 

Uczestnikami kolonii mogą być dzieci i młodzież, które ukończyły 7 rok życia, a nie przekroczyły 16 lat:

 

1.  zamieszkujące na terenach wiejskich i wychowujące się w rodzinach o niskich dochodach – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456,00 zł. lub

 

2.  zamieszkujące na terenach wiejskich i wychowujące się w rodzinach spełniających kryterium dochodowe – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574,00 zł. oraz spełnia dodatkowo jedno z poniższych kryteriów:

 

a. rodzina wielodzietna ( 3 i więcej dzieci),

b. rodzina niepełna,

c. rodzina dysfunkcyjna (alkoholizm, narkomania, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego),

d. rodzina znajdująca się w sytuacji kryzysowej spowodowanej zdarzeniem losowym,

e. rodzina, w której występuje przewlekła choroba lub niepełnosprawność

 

więcej>>


Zapraszam mieszkańców Gminy Pęcław
na uroczystość "Uruchomienia internetu szerokopasmowego"

 
dnia: 5 lipca 2015r.
godzina: 22.30
miejsce: teren przed Świetlicą Wiejską w Pęcławiu

 

Uroczystość rozpocznie się widowiskiem laserowo – multimedialnym a zakończy dyskoteką na powitanie lata.

 

Wójt Gminy Pęcław
Artur Jurkowski

Wójt Gminy Pęcław informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXI/138/13 Rady Gminy Pęcław z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce uczniom z terenu Gminy Pęcław przysługuje stosowne stypendium:

 

 

 

 

 Wyciąg z uchwały:

 

Nazwa szkoły/uczelni publicznej, dziennej

Średnia ocen na koniec roku szkolnego/akademickiego

Ocena z zachowania

Termin składania wniosków wraz     z kserokopią świadectwa ukończenia szkoły

szkoły podstawowe

kl. IV – VI

5,00

co najmniej   bardzo dobra

do 31 sierpnia

Gimnazja

5,00

szkoły ponadgimnazjalne

4,75

studenci I roku studiów

4,50

         Formularze wniosków o udzielenie stypendium można pobierać w tut. urzędzie - pokój nr 6 oraz w sekretariacie Zespołu Szkół w Białołęce.

 

 

 

Wójt Gminy Pęcław

Artur Jurkowski

 

alko

 

 alko 

 

 

logo

 

 

 

lzs

 

 

 

 

goklogo

 

logoepro

 

anr logo

 

 

 

Szukaj na stronie

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.