Licznik odwiedzin

118075
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W ubiegłym
W tym miesiącu
W ubiegłym
Razem
269
349
925
115024
9119
8858
118075
Twoje IP 23.20.30.63
Czas: 2014-07-30 17:09:12

Gmina Pęcław pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

w ramach działania 413”

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi”

dla projektu pn. „ Utworzenie Centrum Turystyki w świetlicy w miejscowości Pęcław”.

W nowo wybudowanej świetlicy planuje się utworzyć bazę turystyczną, w której

organizowane będą wyjazdowe plenery przyrodnicze oraz wydarzenia artystyczne .

Budynek Centrum Turystyki zostanie wyposażony w urządzenia AGD, sprzęt elektroniczny,

nagłośnienie , oświetlenie sceniczne, wyposażenie piknikowe, sprzęt sportowy, zastawę

kuchenną i stołową.

Zostanie zagospodarowany teren wokół Centrum oraz zamontowane będą instalacje solarne na budynku.

Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie planuje pozyskać pieniądze z Krajowego Funduszu

Szkoleniowego (KFS) z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracodawców i ich

pracowników w wieku 45+.

 

KFS jest rozwiązaniem systemowym, adresowanym do pracodawców, wspomagającym

przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

 

Środki KFS można przeznaczyć na finansowanie działań obejmujących m.in.:

        • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

        • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie

umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

        • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy

zawodowej po ukończonym kształceniu,

        • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym

kształceniem.

 

 Jakie dofinansowanie może otrzymać pracodawca?

        • Nawet 100% kosztów kształcenia jeżeli jest mikroprzedsiębiorcą.

        • Do 80% kosztów kształcenia w przypadku pozostałych pracodawców.

 

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych z KFS na kształcenie ustawiczne

pracowników i pracodawców, w wieku co najmniej 45 lat, Powiatowy Urząd Pracy

w Głogowie zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety badającej zapotrzebowanie

pracodawców i ich pracowników na dofinansowanie kształcenia ustawicznego w

ramach KFS. Ankietę można pobrać na stronie internetowej www.pup.glogow.pl w

dziale „aktualności i wydarzenia”.

 

Witold Nietopiel

 Kierownik Referatu Promocji

1. Na koniec czerwca br. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budownictwa

Specjalistycznego i Melioracji z Legnicy na wybudowanie kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Białołęka. W obecnej chwili firma wykonuje rurociąg tłoczny. Koszt

całej inwestycji to 2 778 601,01 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na początek

przyszłego roku.

 

2. „Ekologiczna modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białołęce na obszarze

Krainy Łęgów Odrzańskich”. Roboty budowlane obejmują roboty demontażowe CO,

roboty demontażowe wody użytkowej, montaż instalacji solarnej instalacji elektrycznej,

instalacji wodnej kotłowni oraz roboty budowlane przy ogrodzeniu. Koszt inwestycji to

97 000,00zł.

 

3. Kolejną inwestycją jest „Utworzenie placu zabaw w oddziale przedszkolnym w

oddziale przedszkolnym w

Szkole Podstawowej w miejscowości Białołęka”. Na terenie placu zabaw planuje się

zamontowanie następujących urządzeń do zabaw:

2 wieże, 2 zjeżdżalnie, 2 pomosty z barierami, kładka linowa lub podobne, huśtawka

wisząca dla 2 dzieci, piaskownica, huśtawka – koniki, sprężynowiec Słoń, sprężynowiec

– Auto, karuzela Hyzio z miejscami siedzącymi. Koszt całej inwestycji to 69 000,00zł.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „LUMA” .

 

4. W Gminie Pęcław będą również utworzone place zabaw w miejscowości Turów

i Mileszyn. Inwestycja powinna zakończyć się do 29 sierpnia 2014r. W skład placów zabaw

znajdować się będą następujące elementy:

- wieża z dachem i zjeżdżalnią, wejście ukośne

- bujawka jednosprężynowa

- bujawka osiowa typu ważka

- piaskownica

- karuzela trzyramienna

- huśtawka podwójna z belką metalową

- kosz na śmieci

- ławka ogrodowa

W dniu 7 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w DRDPP potrwa do 5 sierpnia 2014 r. Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe, tablicy ogłoszeń w UMWD oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego stanowi organ konsultacyjny i opiniodawczy. Na szczeblu wojewódzkim powołuje ją Marszałek Województwa. Możliwość powołania Rady daje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

Do zadań Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy w szczególności:
-  wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
-  wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego;
-  udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi;
-  wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe;
-  wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa.

 

Określenie trybu powoływania członków Rady Wojewódzkiej, zgodnie z ustawą, należy do kompetencji Zarządu Województwa. Ustawa wymaga, by reprezentanci organizacji pozarządowych stanowili co najmniej połowę członków rady. Ważne jest również, by na etapie wyłaniania pozarządowych członków rady wojewódzkiej zapewnić ich reprezentatywność w zakresie form prawnych,  jeśli chodzi o terytorium i zakres prowadzonej działalności.

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 czerwca 2014 r. uchwałą nr 5957/IV/14 ustalił tryb powoływania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalności na terenie województwa dolnośląskiego do zgłaszania  kandydatów na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Bliższe informacje udziela Andrzej Stachowiak, tel. 71 /770 41 36, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

alko

 

 alko 

 

logo

 

 

 

lzs

 

 

 

 

goklogo

 

logoepro

 

anr logo

 

 

 

Szukaj na stronie

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.